Blog

07 2021

Komunikat

Trifox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, że zabawka: lalka Paula, A838039, kod EAN: 5901353095796, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1816), z uwagi na obecność w wyrobie ftalanu di(2-etyloheksylu), co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie, związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

07 2021

LATEST DELIVERY - CONTAINER NO 8

Dear customers,

We invite You to familiarize Yourself with the latest delivery offer of Container no. 8, which includes: vehicle sets, dolls, blocks, kitchen sets, music toys and much more. The full offer can be found on the left side in the "container offer" category. We invite You to place orders!

06 2021

NEW DELIVERY - CONTAINER 9 !

Dear customers,

We invite You to familiarize Yourself with the latest delivery offer of Container no. 9, which includes: dolls, toy animals, kitchen sets, doctor sets, toy vehicles, toy guns and much more. The full offer can be found on the left side in the "container offer" category. We invite You to place orders !

05 2021

NEW DELIVERY - CONTAINER 6 !

Dear Customers,

We invite You to familiarize Yourself with the latest delivery offer of container no. 6which includes: darts, water games, mosaics, magnetic boards, balls, animal sets and much more. The full offer can be found on the left side in the "container offer" category. We invite You to place orders!