Trifox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, że zabawka: lalka Paula, A838039, kod EAN: 5901353095796, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1816), z uwagi na obecność w wyrobie ftalanu di(2-etyloheksylu), co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie, związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.